Програма ОПИК - Договор BG16RFOP002-2.073-6574-C01

Категория:

Уплътнение за врата фурна

  • РАЗМЕР: 400x300 mm
  • Предназначение: Models : HARDI - FEA067N, FEA067T3.B242 (FEA067T), FEA067T3.A242 (FEA067T3.A242), FEA067W, FEA067X, FEA077N3.A242 (FEA077N), FEA077X3.A242 (FEA077X), FEA4601N3.A242 (FEA4601N), FEA4601W3.A242 (FEA4601W), FEA461HI3.B242 (FEA461HI), FEA4709N3.A242 (FEA4709N), FEA4709W3.A242 (FEA4709W), FRA409BC3.B242 (FRA409BC), FRA409BX3.B242 (FRA409BX), 3122408.242 (FRV409B3), 3332408.242 (FRV409B-3C), 3332406.242 (FRV409B-3T), 3332401.242 (FRV409B-3W), 3332404.242 (FRV409B-3X), 3122408.242 (FRV409BC-3)
  • Особенности: 4 sides, 4 fittings. Made in Italy
  •  
Цена: 17,16 лв.