Програма ОПИК - Договор BG16RFOP002-2.073-6574-C01

A MODO MIO - Saeco DOLCEGUSTO Grimac / DIDIESSE - POD Lavazza MITACA NESPRESSO Pallina RDL / Pavoni SGL SPINEL / La Piccola Цедки за доза - POD / CHIALDA Части кафемашина TUBE