Програма ОПИК - Договор BG16RFOP002-2.073-6574-C01

О- пръстен Brasilia О- пръстен Carimali О-пръстен Bezzera О-пръстен Cimbali О-пръстен Gaggia О-пръстен NS О-пръстен Rancilio О-пръстен SM О-пръстен за Други машини О пръстен Spaziale Упл. о-пръстен Faema