Програма ОПИК - Договор BG16RFOP002-2.073-6574-C01

Каталози

Препратки към каталози за резервни части

За да откриете БЕЗПОГРЕШНО, търсената резервна част, ПРЕПОРЪЧВАМЕ да намерите нейния КОД в тези препратки към СХЕМИ и да го поставите във ФИЛТЪРА за ТЪРСЕНЕ !!!

LF SpA е основен доставчик на КОМБИНА БАР ЕООД, с необятни възможности. Ние препоръчваме да използвате техния, подробен каталог. Можем да ви доставим всичко, което пожелаете от каталозите им за БАРОВО и КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ, ако ни предоставите техният 7 цифрен код, на нашите имейли или телефони.